Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Özel Hece Koleji Rehberlik Servisi olarak, öğrenciyi tanımaya ve onun da kendisini tanımasına sağlamaya özen gösterilmektedir. Rehberlik hizmetleri kapsamında beklenen hedefe ulaşmak ancak bu sayede mümkün olabilmektedir. Amacımız her öğrencimizin kendi içinde var olan potansiyeli fark etmesine ve bunu etkin bir şekilde kullanarak, yaşam becerileri kazanmasına yardımcı olmaktır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık süreci içinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi hizmetleri kapsamında bireysel görüşmeler, eğitici seminerler, bireysel, öğrenciye ve ailelere yönelik grup çalışmaları, öğrencileri çok boyutlu tanımaya yönelik test ve envanter çalışmaları, sınıf içi rehberlik uygulamaları yapılır, bültenler yayınlanır, seminer ve konferanslar düzenlenir.

 

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

 • Oryantasyon programı kapsamında, okula yeni başlayan öğrencilere PDR Koordinatörlüğü çalışma alanları ve ilkelerinin tanıtılması, uyum güçlüğü çeken öğrencilere okula alıştırma faaliyetleri düzenlenmesi.
 • Öğrencileri çok boyutlu tanımak amacıyla, öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun formların ve “Öğrenci Tanıma Formları “,”Bireyi Tanıma Teknikleri “,”Kişilik Özellikleri”, ”Öğrenme Stilleri “, “Çoklu Zeka Kuramı” gibi envanterlerin uygulanması
 • Birebir ve grup görüşmeleri
 • Öğrencilerin kendilerini ve meslek alanlarını tanımalarına yönelik çeşitli test ve “Mesleki Yönelim”,“Alan Yetenekleri” gibi envanterlerin uygulanması.
 • Kariyer planlama konusunda bireysel ve grup görüşmelerinin yapılması.
 • Bireysel ve/veya grupla psikolojik danışmaların yapılması.
 • “Hedef Belirleme ve Plan Yapma”, “Verimli Ders Çalışma Teknikleri”, “Zaman Yönetimi”, Sağlıklı Yaşam Eğitimi”, “Temizlik ve Hijyen”, “Mahremiyet ve İstismar”, “Teknoloji kullanımı ve Bağımlılığı”, “Tütün Kullanımı ve Bağımlılığı”, “Öfke Kontrolü”, “İletişim Becerileri”, “Ergenleri Bilgilendirme ve Farkındalık Kazandırma”, “ Öğrenme Stilleri”, “ Öğrenci Hak ve Sorumlulukları” gibi konularda bilgilendirme çalışmaların yapılması.
 • Sosyal Beceri Eğitimi kapsamında “Karar Verebilme ve Hayır Diyebilme Becerisi”, “Öfke Kontrolü ve Özür Dileme Becerisi”, “Kişiler Arası İlişkiler”, “Akran Zorbalığı (Elimi Tut)”, “Çatışma Çözme Becerisi” gibi konularda rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.
 • Bilgilendirme amaçlı kitap, kitapçık ve broşür hazırlanması.

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

 • Veli Tanıma Çalışmaları ve Veli Görüşmeleri
 • Öğrenci Tanıma Çalışmaları
 • Oryantasyon Çalışmaları
 • Öğrencilerle ilgili görüşmeler yapılması. (Akademik Başarının Önündeki Engellerin Tespiti öğrenme güçlüğü, hiperaktivite, dikkat dağınıklığı vb.)
 • Olumlu Davranış Geliştirme, Aile İçi İletişim, Okul Başarısında Ailenin Rolü, Ebeveyn-Çocuk İlişkisi,

gibi konularda Aile Eğitimi ve bilgilendirme çalışmaların yapılması.

 • Bilgilendirici kitap, kitapçık ve broşürlerin hazırlanması.

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 • Sınıflarda yapılacak rehberlik çalışmalarına ilişkin bilgilerin bulunduğu dosyaların hazırlanması, bu çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımı için toplantılar yapılması.
 • Akademik ve/veya psikolojik destek ihtiyacı olan öğrencilere gerekli desteğin sağlanabilmesi için işbirliği yapılması.
 • Bilgilendirme çalışmaları yapılması, eğitimlerin düzenlenmesi.
 • Gerekli dokümanların (broşür, bilgilendirici kitap, kitapçık vb.) sağlanması.