FEN BİLGİSİ LABORATUVARI

HECE KOLEJİ Fen Bilgisi Laboratuvarında; İlk ve Ortaokul öğrencilerimizin Fen ve Matematik derslerinde yaparak ve yaşayarak unutamayacağı deneyler, öğrenmekten keyif alacağı bağımsız bir ortam yer almaktadır.

Fen Bilgisi Laboratuvarımız 47m² lik geniş ve rahat bir ortama sahiptir.

Fen Bilgisi Laboratuvarımızda elektrik, su ve havalandırma sistemleri ile öğrencilerimiz daha güvenilir bir ortamda eğitim görmektedir.

Fen Bilgisi Laboratuvarlarında; Elektrik, Kuvvet, Hareket, Kimya, Basınç, Enerji, Ekosistem ve daha birçok alanda öğrencilerimiz keyifli deneyler yaparak derslerde öğrendikleri bilgileri uygulama imkânı bulmaktadırlar.

 

Fen Bilgisi Laboratuvarımız STEM Modeli uygulamalarına imkan verecek şekilde dizayn edilmiştir.

STEM – Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik – Eğitimi;  teorik bilginin uygulamaya,  ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma özelliğini taşıyor.

STEM eğitimi, üretim, buluş yapma bilgi ve becerilerini kazandırmayı hedefliyor. STEM Eğitimi almış bireylerin, iş dünyasına girdiklerinde de bu becerileri sayesinde iş hayatının istediği niteliklere kolayca uyum sağlayabilmesi ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı vermesi bekleniyor.

STEM Eğitimi dünyada okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim sürecini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olarak kabul ediliyor.