İDP İhtiyaç Destek Programı

İDP İHTİYAÇ DESTEK PROGRAMI

İDP’de Öncelikle Öğrencilerimize

“Öğrenci Tanıma Formları “

”Bireyi Tanıma Teknikleri “

”Kişilik Özellikleri”

”Öğrenme Stilleri “

“Çoklu Zeka Kuramı” vb envanterleri  uygulanır.

Bu envanterlerin sonuçlarına, sene içindeki sınavlara ve öğretmen değerlendirmelerine göre çocuklarımıza İhtiyaç Destek Programı kapsamında çalışmalar planlanır ve uygulanır.

İlkokul İDP İhtiyaç Destek Programı: Öğrencilerimiz ihtiyaçlarına göre gruplara ayrılır. Gruplar aynı anda farklı eğitim alanlarında sınıf öğretmenleri tarafından çalışmaya tabii tutulur. Örneğin; 1. Sınıfta, okuma sorunu olanlar, okuma hızı sorunu olanlar ya da ileri okuma becerisine sahip çocuklar olarak gruplara ayrılabilir. Grup özelliğine uygun İDP programları uygulanır.

Ortaokul İDP İhtiyaç Destek Programı: Sene başında ve dönem içerisinde yapılan envanter çalışmaları ve uygulanan deneme sınavları sonuçlarına göre öğrenciler gruplara ayrılır. Branş öğretmenleri tarafından öğrencilere İDP uygulanır.

İhtiyaç Destek Programı gün içinde 09:00-16:20 saatleri arasında yapılabileceği gibi gün / okul sonrasında, 16.30-18.00 saatleri arasında da uygulanabilir. İDP saatleri öğretmen ve öğrencilerin ders saatlerine uygun olarak yönetim tarafından planlanır. 

NOT: ÖĞRENCİNİZİN İDP PROGRAMINI K12.NET ÜZERİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.